Behandelingen

Hellen Nagel werkt volgens het biopsychosociale model. Dat wil zeggen dat uw klachten vanuit verschillen invalshoeken worden benaderd: medisch, psychisch en sociaal. Immers elke lichamelijke klacht kent zijn psychische en/of sociale weerslag en andersom. Soms komt de oorzaak van een klacht uit een heel andere hoek dan waar men in eerste instantie aan denkt. Hellen werkt daarom nauw samen met onder andere bekkenexpertisecentrum PelvicMotion.


SEKSUOLOGISCHE BEHANDELINGEN

De behandeling bestaat uit een serie gesprekken van elk 60 minuten. Om een duidelijk beeld te krijgen is een uitgebreide intake van wezenlijk belang. De intake neemt meestal twee gesprekken in beslag. Tussentijds krijgt u al adviezen waar u direct mee verder kunt. En we kijken ook direct goed naar de zuiver medische kant van uw klacht, zodat eventuele behandeling zo snel mogelijk kan beginnen.

Na de intake volgt een behandelplan. Bij voorkeur zijn de behandelingen kortdurend; gemiddeld tussen de 6 en 15 gesprekken. Na gemiddeld vijf sessies evalueren we de voortgang en kijken we of de behandeldoelen zijn gehaald of dat deze moeten worden bijgesteld.

Indien van toepassing betrekken we ook uw eventuele partner in de behandeling. Het is belangrijk om ruim aandacht te besteden aan de relationele kant van uw klachten.


GYNAECOLOGISCHE BEHANDELINGEN

Om een goed beeld te krijgen van u en uw klacht, nemen wij tijdens de eerste afspraak ruim de tijd. Een eerste consult duurt 45 minuten. U krijgt direct een op u afgestemd behandeladvies. Soms is er extra onderzoek nodig, dan maken we een vervolg- afspraak. Een vervolgafspraak duurt 30 minuten. Afhankelijk van de klacht zullen er gemiddeld één tot drie consulten nodig zijn.